lørdag 12. september 2009

FrP har stilt LO 41 spørsmål - Men LO nekter å svare!

FrP har stilt LO 41 spørsmål

FrP har som tilsvar til LOs 41 spørsmål til partiene stilt like mange tilbake. LO nekter å svare på FrPs spørsmål. Spørsmålene kan du lese her.

1. Støtter LO at den negative utviklingen der en stadig lavere andel av statsbudsjettet brukes på samferdsel må snus?

2. Støtter LO at det må gjennomføres prosjektfinansiering av vei- og jernbaneprosjekter for å sikre forutsigbarhet og samfunnsøkonomiske gevinster ved forsert utbygging?

3. Støtter LO å øke vrakpanten og senke engangsavgiften på bil for å sikre økt bilsalg og færre konkurser i bilbransjen?

4. Støtter LO at miljøavgifter skal øremerkes miljøtiltak, og at alle miljøavgifter som er innført uten at pengene går til miljøtiltak skal reduseres og fjernes?

5. Støtter LO at satsingen på olje- og gassektoren skal fortsette for å sikre norske arbeidsplasser, herunder å åpne for leteboring utenfor Lofoten og Vesterålen?

6. Støtter LO ideen om et norsk infrastrukturfond der avkastningen øremerkes samferdselsinvesteringer?

7. Støtter LO at det må bygges lengre krysningsspor på jernbanen, slik at mer gods kan flyttes over fra vei til bane?

8. Støtter LO at det er det behov for en markant styrking av den totale oljevernberedskapen?

9. Støtter LO at Avinor skal få beholde en større del av overskuddet i planperioden 2010-2019?

10. Støtter LO at eldre pleietrengende får en lovfestet rett til sykehjemsplass?

11. Støtter LO at egenandeler på medisiner og behandling ikke økes, men senkes?

12. Støtter LO at skjemaveldet som bedrifter er pålagt reduseres?

13. Støtter LO at arbeidsgiveravgiften for lærlinger senkes eller fjernes?

14. Støtter LO at arbeidsgiveravgiften for seniorer senkes eller fjernes?

15. Støtter LO ideen om at næringslivet bør få en større plass i undervisningen i yrkesopplæringen med det mål for øyet at det skal bli mer attraktivt å ansette lærlinger?

16. Støtter LO dagens lover og reguleringer vedrørende midlertidige ansettelser?

17. Støtter LO at El-avgiften reduseres?

18. Støtter LO at det åpnes for økt handel mellom Norge og U-land?

19. Støtter LO at arbeidet med å utvise kriminelle utlendinger fra Norge intensiveres?

20. Støtter LO at det innføres lukkede asylmottak for å sikre kontroll med nyankomne asylsøkere?

21. Støtter LO at familieinnvandringsordningen begrenses til ektefelle over 24 år, og egne barn under 18 år?

22. Støtter LO at de som kommer til Norge som resultat av familieinnvandring, ikke gis rett til ny eller videre familieinnvandring?

23. Støtter LO at man fjerner dagens kvantumsrabatt ved dom for flere lovbrudd?

24. Støtter LO at det kjøpes fengselsplasser i utlandet for utenlandske statsborgere som er domfelt i Norge?

25. Støtter LO at mottak og bosetting av flyktninger må avgjøres av den enkelte kommune selv og ikke kunne pålegges av statlige myndigheter?

26. Støtter LO at Norge avskaffer alle lovregler og forvaltningsmessig praksis som innebærer forskjellsbehandling basert på religion, kultur eller etnisk bakgrunn?

27. Støtter LO at politiet får økte resurser slik at flere tjenestemenn kan patruljere gatene?

28. Støtter LO at det brukes mer offentlige midler på å markedsføre Norge som turistnasjon i utlandet?

29. Støtter LO at det innføres en nasjonal ordning for omsorgslønn med normerte satser?

30. Støtter LO synet om at pensjonsutbetalingene i fremtiden må reguleres i henhold til lønnsveksten?

31. Støtter LO at det ikke innføres egenadel for pasienter innlagt på sykehus?

32. Støtter LO at staten overtar finansieringen av behandling og ettervern for rusmiddelmisbrukere i aktiv rus?

33. Støtter LO at mennesker med nedsatt funksjonsevne får fritt valg av brukerstyrt personlig assistent?

34. Støtter LO at avkortningen for gifte og samboende pensjonister fjernes?

35. Støtter LO at deler av den norske oljeformuen bør kunne investeres i å utvikle norske næringer og selskaper gjennom blant annet strukturfond, fremfor kun å plasseres i Oljefondet?

36. Støtter LO kravet om at norsk industri skal ha de samme rammebetingelsene som konkurrentene i sammenlignbare land?

37. Støtter LO at det kan være mer fornuftig å redusere skatter og avgifter for å sikre økt kjøpekraft, fremfor å øke lønninger som kan føre til svekket konkurransekraft for eksportbedrifter.

38. Støtter LO kravet om lokal sjølråderett i arealsaker?

39. Støtter LO kravet om fremskynding av godkjennelse for småkraftverk?

40. Støtter LO at Norge må bygge ut mer vannkraft, deriblant Statkrafts prosjekt i Vefsna?

41. Støtter LO at alle gass- og kullkraftverk skal gis konsesjoner med vilkår som er konkurransedyktige med konkurrentland i EU, og at dersom krav om CO2-rensing forekommer, så skal de aktuelle kraftprosjektene gis rammebetingelser på linje med Mongstad?

Din stemme teller!

Vi nærmer oss valgdagen med stormskritt. Mange av dere har bidratt i ukevis allerede, nærmest natt og dag, for å fornye Norge med FrP. Vi kan ikke hvile oss riktig ennå – for som enhver maratonløper må vi løpe til vi passerer målstreken, og det gjør vi på mandag kveld. Nå er vi sammen med Siv i målområdet!

Når valglokalene stenger er vi fremme, men for at vårt mål skal være nådd trenger vi hver eneste stemme vi kan . Erfaringsmessig er det en stor velgergruppe som ikke bestemmer seg før like oppunder valgdagen – det er disse vi trenger med på laget nå. Vi har sendt ut materiell og effekter, deltatt på stands, arrangementer, vært på besøk og i debatter; stort sett nådd ut til folk flest der ute, men det er fremdeles noen som ikke har bestemt seg.

Kjenner du noen som er på vippen,
eller som ikke helt har forstått at FrP er det eneste reelle alternativet?
Da kan nettopp DU være med på å avgjøre valgseieren i FrPs favør! Hver eneste stemme teller, det kan være din og naboen din sin stemme som gjør at det rødgrønne kaoset tar slutt. Vi kan ikke lenger akseptere at folk dør i helsekøer, at barna våre må gå på dårlige skoler, at våre eldre har en uverdig alderdom, at veiene våre er livsfarlige, at asylsøkerstrømmen er ute av kontroll og at tryggheten vår settes på spill ved å la kriminelle slippe soning. Det er nok nå!

Dette valget kan bli et historisk valg for FrP, og du kan være en del av det. Enten du skal stemme på søndag eller mandag – fyll opp bilen med FrP-velgere. Gjør en siste innsats nå i innspurten, slik at vi alle kan si ”Morn’a Jens” på tirsdag!

Se valgkampens siste duell!

Siv Jensen VS Jens Stoltenberg
Søndag 13. september - Kl. 11.30
Se den på www.frp.no eller TV2 Nyhetskanalen

Her kan du finne mer informasjon for å overbevise dine venner

Vår politikk og kandidater

* Les og last ned vår 100-dagers plan
* Last ned siste utgave av medlemsavisen Fremskritt
* Les vårt handlingsprogram
* Møt våre Stortingskandidater
* Møt våre sametingskandidater og les sametingsprogramet
* Les og last ned alle våre brosjyrer
* FrP fra A til Å
* 25 grunner til å stemme FrP
* Hvorfor kristne velgere bør stemme FrP
* Historiske FrP-saker
* Våre annonser i VG
* Våre lokale annonser
* Se vår nyeste reklamefilm - Tenkt å stemme av gammel vane i år også?
* Se vår nyeste reklamefilm - Asylpolitikk
* Hør sangen Fremtiden i dag
* Hør sangen Steg for Steg
* Hør våre radioreklamer som sendes på P4/Radio Norge og Radio 1
* Se flere videoer fra valgturen på FrPTV
* Kjøp FrP-effekter og CD-en Politisk Ukorrekt på FrPButikken

Andre partiers påstander og løftebrudd:

* Se liste over rødgrønne løftebrudd
* Svar på 100 saker AP hevdet FrP ikke ville uttale seg om
* FrPs svar på LOs spørsmål til partiet
* FrPs spørsmål til LO - som LO nektet å svare på!
* Svar på påstander fra AUF
* Svar på påstander fra SV
* Myter om FrP
* Sannheten om eldreomsorgen i Oslo

----

http://riks24.no/index.php/bruker/Naeringsliv/Privatoekonomi-ingen-valgsak-for-halvparten-25773

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/dette-skjer-paa-valgdagen-2899884.html

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/hoeyrekrfvenstealternativet-leder-klart-over-siv-2903084.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/800-kriminelle-kastet-ut-av-norge-2902814.html
http://www.dagbladet.no/2009/09/12/kultur/kronikk/valg_09/kristin_halvorsen/regjeringen/8062703/
http://www.dagbladet.no/2009/09/12/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8069945/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=589677
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589679
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589669
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589656
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589651
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580180
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=589620
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=579990
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580190
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580120
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8067592/
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8061199/
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8059720/
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/8062738/
http://www.dagbladet.no/2009/09/08/nyheter/skolevalg/stortingsvalget_2009/8014853/
http://www.dagbladet.no/2009/09/11/nyheter/kommentar/valg/skolevalg/frp/8062678/
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/bondevikpartiene-leder-klart-over-siv-2903084.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/halvorsen-kjedelig-valgkamp-2903199.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/stroek-i-matte-ble-medlem-i-finanskomiteen-2902931.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-stoltenberg-bryter-ned-den-norske-velferdsmodellen-2902594.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-storberget-bloeffer-2900661.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-fjernsynsopptredener-foerer-til-oekt-oppslutning-2902971.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/erna-slaar-medieknockout-paa-siv-2901948.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/-tar-ikke-sjansen-paa-frp-alene-2901774.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/vil-oeke-bilvrakpanten-til-40000-kroner-2901246.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/frp-stoerst-ved-skolevalget-2902000.html
http://msn.tv2sporten.no/fotball/adeccoligaen/frpsiv-nektes-aa-sponse-fotballklubb-2901773.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/stoltenberg-benekter-aa-ha-sviktet-de-fattige-2901031.html
http://riks24.no/index.php/bruker/Valg-2009/Valgnytt/Halvorsen-Kjedelig-valgkamp-25754
http://riks24.no/index.php/bruker/Valg-2009/Valgnytt/Stoltenberg-Skatteletter-er-naivt-25741
http://riks24.no/index.php/bruker/Innenriks/Erna-vil-ha-en-toeff-men-rettferdig-asylpolitikk-25744
http://riks24.no/index.php/bruker/Innenriks/Halvorsen-sikker-paa-nei-til-oljeboring-i-Lofoten-25737
http://riks24.no/index.php/bruker/Innenriks/Storberget-beskylder-Siv-Jensen-for-loegn-25699
http://riks24.no/index.php/bruker/Valg-2009/Valgnytt/Eksperter-Ap-og-Hoeyre-blir-valgets-vinnere-25691
http://riks24.no/index.php/bruker/Naeringsliv/Elever-i-kamp-for-skolen-sin-25673
http://www.vl.no/samfunn/article4577252.ece
http://www.vl.no/valg/article4577286.ece
http://www.vl.no/valg/article4569876.ece
http://www.vl.no/valg/article4576498.ece
http://www.vl.no/valg/article4576578.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Det er intet krav, men hadde vært flott om alle valgte seg et navn når de skriver her, mye lettere å svare da :)