mandag 10. august 2009

Slangen kristin halvorsen..

Kristin halvorsen er en slange, bare se her åssen hun ormer seg unna noen visse spørsmål:

Slutte som politiker

Skulle du ikke slutt 31 desember 2007? Du sa vel at hvis ikke alle hadde fått barnehageplass skulle du gå av?
Innsendt av: Per H

Hei Per!
Vi har gjennomført en barnehagerevolusjon! Vi har fordoblet den statlige innsatsen for barnehager fra 12 til 24 mrd kroner på 4 år. Ca 40.000 nye barn har fått barnehageplass. Siden barnehageforliket kom på plass etter initiativ fra SV i opposisjon har prisen blitt redusert med ca 40 pst. Det er den største velferdsreformen på flere ti år - og vi har levert! Nå må vi sette oss nye mål for å ruste opp kvaliteten, styrke SFO og skolen.

kristin


og

1,7 milliarder kroner.

Er det Hagen du skal hente pengene fra.
Eller er det oss vanelige arbeidere igjen som skal melkes.
Du er ikke til å stole på .Du lovet å gå av dersom du ikke klarte full barnehage dekning og gikk ikke.
Sv og du sier en ting og gjør noe annet i sak etter sak SV som parti er ikke samme som Sv i (de rødgrønne) snakk om å tale med to tunger.
Og ett godt råd skal du også få . Slutt å fortell hva og hvordan om andre partier fortell heller om SV så skal du se det går den veien det skal for dere.
Innsendt av: Vidar Brovig

Hei Vidar!

Barnehagereformen er den største velferdsreformen på flere tiår. Vi bruker nå 12 millarder mer på barnehager i året enn vi gjorde før SV tok initiativet til barrnehageløftet. Nesten 40.000 flere unger har fått plass i barnehagene de siste fire åra. Full barnehagedekning har vært et valgløfte for mange politiske partier i alt for mange år. Vi har faktisk fått det til!

Når det gjelder vår skattepolitikk så handler ikke den om enkeltpersoner, men om at vi ønsker et rettferdig skattesystem hvor de som har mest betaler mest. I denne perioden har vanlige folk enten fått skattelettelser, eller omtrent uendret skatt med oss (inntekter opp til ca 600.000). De som virkelig har måttet betale mer er de som har høye inntekter (over 2-3 millioner) og de som har de største formuene. Vi vil gjerne gjøre skattesystemet enda mer rettferdig, og det vil komme vanlige arbeidere til gode.

Jeg lover å snakke masse om SV framover ;)kristin


Hvorfor ormer hun seg bare unna med å absolutt ikke svare på hvorfor hun enda sitter på stortinget selv om hun lovet å gå hvis det ikke var full barnehagedekning innen 2007?

Hvis jeg lover at jeg skal gjøre noe viktig noe på jobben min og ikke gjør det så nytter det ikke å komme med dårlige unnskyldninger..

Satser på at hun får sparken om ca 33 dager, for slike slanger er ikke ønskelig som leder i et land demokratisk land.

http://www.dagbladet.no/2009/08/09/nyheter/valg09/politikk/innenriks/sv/7579429/

3 kommentarer:

 1. HAlvorsen er faen meg en farlig slange som lurer seg unna alt mulig.
  Spesielt spørsmål som er vrine å svare på.

  Hun og Jens en reine mafiaen.

  Holder på å gi landet fra seg til nye landsmenn.

  SvarSlett
 2. Politikerforakt hvorfor er det slik att vi har null respekt for disse.
  Først og fremst kan jeg nevne att de bryr seg ikke om hva vanlige mennesker sliter med.
  Har sendt flere mailer til stortingspolitikere vedr.kildeskatten som er innført fra 1/1 2010.Noen få har svart men ikke de jeg ønsker å få svar fra,Kristin Halvorsen ser ut til å gi blanke i mine spårsmål men så er det jo også litt problematisk for henne å komme opp med en forklarin på hvorfor Norske myndigheter er med på å bryte en international skatteavtale de har inngått med Thailand.
  Er det rart vi som pensjonister i Thailand lurer på om stortingspolitikerene er fullstendig bortreist,se 2 av svarene til Tanja Ustvedt her.
  Svar 1

  Hei,

  I følge skatteavtalen mellom Norge og Thailand er det kun landet pensjonisten nå er bosatt i som kan skattlegge pensjonen. Norge vil derfor ikke ilegge kildeskatt på pensjon til pensjonister bosatt i Thailand.

  Med vennlig hilsen

  Tanja Ustvedt
  Økonomisk rådgiver for Arbeiderpartiet

  Svar 2 en uke etter svar 1

  Hei,

  Vi har mottatt en rekke henvendelser om innføring av kildeskatt på pensjoner som utbetales til personer som er bosatt i Thailand. Jeg håper følgende gjennomgang vil være klargjørende.
  Utgangspunktet er at det skal betales skatt på all pensjonsinntekt, uansett om en person er bosatt i Norge eller i utlandet. For å hindre dobbeltbeskatning er det tatt inn bestemmelser i skatteavtalene mellom Norge og andre land.
  Pensjon som overføres til en person som er skattemessig bosatt i Thailand skal kun skattlegges i Thailand. Dette gjelder pensjon som utbetales og blir beskattet i Thailand. Pensjon som ikke blir overført til Thailand og beskattet der, vil derimot bli skattlagt med 15 prosent i Norge. En slik skattlegging vil ikke medføre dobbeltbeskatning, men vil bety at ingen pensjonsinntekt vil være skattefri.
  En person som mener at den norske pensjonen ikke skal beskattes i Norge må dokumentere hvilke inntekter som faktisk er blitt skattlagt i Thailand. Det er ikke tilstrekkelig å legge fram det thailandske standarddokumentet som bekrefter hvilke inntekter en person har utenfor Thailand og som thailandske myndigheter har fått informasjon om, det såkalte ”Statement of Acknoweldgement of Foreign Income”.
  Jeg forstår deg slik at du oppfatter det som urettferdig at du skal betale skatt til Norge, siden du ikke bor i Norge og "ikke får noe igjen for denne skatten". Jeg skjønner poenget ditt, men det er et prinsipp i vårt skattesystem at alle betaler skatt i forhold til sin inntekt/formue og ikke i forhold til hvor mye den enkelte "får igjen". Dette er grunnlaget for vår velferdsstat. Det er også dette prinsippet som ligger bak kildeskatt på pensjon.
  Med vennlig hilsen

  Tanja Ustvedt
  Økonomisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe

  SvarSlett
 3. Så på toppen av det hele har vi også en fra SV og hans meninger om saken.

  Takk for spørsmålene.
  Vi har fått mange spørsmål om kildeskatten fra folk som er bosatt i Thailand.
  Her kommer en avklaring:
  Pensjon som overføres til en person som er skattemessig bosatt i Thailand skal
  kun skattlegges i Thailand. Dette gjelder pensjon som utbetales og blir
  beskattet i Thailand. Pensjon som ikke blir overført til Thailand og beskattet
  der, vil derimot bli skattlagt med 15 prosent i Norge. En slik skattlegging
  vil ikke medføre dobbeltbeskatning, men vil bety at ingen pensjonsinntekt vil
  være skattefri.
  Utgangspunktet er at det skal betales skatt på all pensjonsinntekt, uansett om
  en person er bosatt i Norge eller i utlandet. For å hindre dobbeltbeskatning
  er det tatt inn bestemmelser i skatteavtalene mellom Norge og andre land.
  En person som mener at den norske pensjonen ikke skal beskattes i Norge må
  dokumentere hvilke inntekter som faktisk er blitt skattlagt i Thailand. Det er
  ikke tilstrekkelig å legge fram det thailandske standarddokumentet som
  bekrefter hvilke inntekter en person har utenfor Thailand og som thailandske
  myndigheter har fått informasjon om, det såkalte "Statement of Acknoweldgement
  of Foreign Income".
  Mer informasjon kan du finne hos NAV her:
  http://www.nav.no/Internasjonalt/Opphold+i+utlandet/Pensjonist+i+utlandet/Sp%C3%B8rsm%C3%A5l+og+svar+-+Pensjonist+i+utlandet


  Med vennlig hilsen
  Kim-André Åsheim, SV  Både Ap og SV mener feilaktig at det er ”Statement of Acknoweldgement of Foreign Income”. skattemyndighetene skal ha.

  Men vi som har med skatteetaten og Fin Dep å gjøre vet at de forlanger " Certificate of Residence", fra kompeten skattekontor i Thailand, med henvisning til skatteavtalen, at man blir ansett som bosatt og skattepliktige til Thailand.

  Begge disse to representerer regjeringspartiene. Hadde de ikke gjort det, ville jeg ha trodd at det var 5 kolonister fra opposisjonen som forsøker å velte regjeringen.

  Men det er kanskje 5 kolonister i Fin.Dep. / Skatteetaten som ønsker ny regjering, når vi ser hvordan de behandler pensjonister og uføre i Thailand.

  Skatteetaten går jo på tvers av det som Fin. minister Kristin Halvorsen har uttalt.
  om at pensjonister i bl.a. Pakistan, Spania og Thailand ikke vil bli berørt av Kildeskatten.


  Dersom noen i regjeringen ønsker å forklare til oss pensjonister hvordan dere kan bryte en international avtale er dere hjertlig velkommen til det.
  Dersom det skulle være slik att jeg ikke får svar så viser dere bare att dere ikke er verdig tilliten til det Norske folk,lurer også på hvor lang tid det vil ta for andre stater Norge har inngått avtaler med begynner å lure på om Norske politikere tror de kan gjøre som de selv ønsker på tvers av inngåtte avtaler.

  Jeg oppfordrer alle å stemme alt annet enn rødgrønt der er det for mange svin på skogen.

  Kjetil Martinsen

  SvarSlett

Det er intet krav, men hadde vært flott om alle valgte seg et navn når de skriver her, mye lettere å svare da :)